Arts and Crafts-rörelsen


Arts and Crafts Movement var en konströrelse samt social rörelse man hade i Storbritannien. Denna inspirerades av John Ruskins skrifter och då främst The Stones of Venice och kapitlet om The Nature of Gothic som hade betydelse mellan 1880 och 1910.

Historian om rörelsen

Art and Crafts –rörelsen spred sig egentligen runt 1900 utanför Storbritannien och hade en stor betydelse för Jugendstilen. Rörelsen hade också ett stort inflytande på hantverk, stadsplanering, trädgårdskonst, arkitektur samt inredning och då främst i Storbritannien. I USA däremot användes termen istället för inredningsarkitekter i allmänhet mellan jugend samt art deco 1910-1925. Själva rörelsen startade som en av flera rörelser och ville likna den stil som var speciell för 1800-talet och egentligen reaktion mot de eklektiska, historiska stilarna samt den stil som den industriella revolutionen hade utvecklat. Art and Crafts förespråkade hantverksmål framför maskintillverkande samt en personlig prägel istället för historiska stilar. Formgivningen som rörelsen fokuserade på var nygotik och lantlig idyll, för att få fram ett mer rustikt uttryck lämnades också en del ofärdigt. Helhetsvisionen var den visuella miljön där bruksföremål, byggnader, dekorationer och omgivning skulle ge en genuin samt estetisk prägel. Både i USA och Europa kom en viss kvinnlig frigörelse att hänga på Arts and Crafts rörelsen. Tack vare sin verksamhet som inte sällan bedrevs i hemmet så fick många kvinnor en inkomst.

I Sverige var det arkitekten Ragnar Östberg som företrädde estetiken och ett genomslag fick den under 1900-1905. Ellen Key och Karl-Erik Forsslund var två på det sociala området som blev inspirerade av rörelsen. Det kan dock vara svårt att skilja Arts and Crafts från den allmänna nationalromantik som också har en strävan efter rustikt material, skickligt hantverk och autenticitet som man hade inom formgivning och arkitektur i Sverige på denna tid. Vi har bland annat arkitektur i form av säteriet Adelsnäs parkanläggning, Masthuggskyrkan i Göteborg och Stockholms stadshus som har lånat drag från Arts and Crafts. Carl Larsson och Karin Larssons trevliga idyll ”Lilla Hyttnäs” i Sundborg i Dalarna, villaområdet i Storängen i Nacka är andra som influerats av Arts ans Crafts även om de kan vara svårt att särskilja från inhemska idéer och ideal.

William Morris

Den företrädare som var mest namnkunnig inom Arts and Crafts rörelsen var William Morris från England. Han var både formgivare, konstnär och även författare. Hans målsättning var att skapa vackra men överkomliga föremål för vanligt folk. Dock var det bara ett fåtal som hade råd med hans noggranna hantverk som blev till dyrbara föremål. Bland annat formgav han mönstrade tyger och tapeter som även idag kan köpas världen över under företaget Sanderson & Sons samt varuhuset Liberty i London. Inte nog med sin formgivning så räknas William som en av de första författarna inom fantasy och har inspirerat exempelvis JRR Tolkiens trilogi om Sagan om Ringen.

I Sverige hade vi bland annat arkitekten Ragnar Östberg som en stor företrädare av rörelsen. Det mest betydelsefulla byggnaderna han har formgivit i Sverige är Tjolöholms Slott samt parkanläggningen vid säteriet i Adelsnäs. Men den i Sverige som har haft störst inflytande över rörelsen är konstnären Carl Larsson och hans fru Karin Larsson när de utformade sitt konstnärshem i Lilla Hyttnäs.