Urban farming -Odlingen har kommit till stan


Urban farming eller stadsodling/stadsbruk som det också kallas är det nygamla fenomenet som har blivit väldigt populärt i takt med att det blir allt viktigare med ekologiska och närproducerade råvaror. Bor man inte ute på landet eller vid hus och har tillgång till ett eget land så är stadsodlingen ett perfekt alternativ. Denna typ av odling har alltid funnits och varit vanlig i städer som New York men har alltså nu blivit ännu mer populärt.

Vad är urban farming?

Stadsodling eller Urban farming innebär helt enkelt att man odlar egna grönsaker, kryddor, blommor mm på sin balkong, uteplats, i köksfönstret eller uppe på lägenhetshusets tak. Detta kan man sköta på egen hand eller tillsammans med andra i syfte att bidra med egenförsörjning i form av ekologiska och närproducerade livsmedel. Genom att tillsammans dela på en odlingslott, sköta rabatten utanför hyreshuset eller bara umgås med andra människor vid kolonilottsområdet bidrar också till ett socialt umgänge. Det är inte bara bra för miljön att odla och sköta växtligheter utan kan också skapa nya vänner och vara en värdefull fritidssysselsättning.

 

Viktigt med hållbar utveckling

Hållbar utveckling eller sustainable development som det heter på engelska har man använt som ett begrepp sedan 80-talet. Hållbar utveckling beskrevs då som en utveckling som tillfredsställer vårt dagliga behov och handlar om att bevara vår planet på bästa sätt. Vi ska kunna förse oss själva med vårt dagliga behov i form av rent vatten, luft och mat med bra näring. De byggstenar som är viktiga för att uppnå detta är social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt kulturell hållbarhet.

 

Växthuseffekten, den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är tre begrepp som hänger ihop. Växthuseffekten och växthusgaser är naturliga men när vi talar om den globala uppvärmningen så menas detta med en förstärkning av växthuseffekten som vi människor har skapat. Det som bidrar till denna ökade klimatpåverkan beror på att halten med koldioxid i vår atmosfär ökar och skiktet runt gjorden gör att tillräckligt med värme från jorden inte kan släppas ut. Ökningen beror mycket på vår förbränning av fossila bränslen som till stor del kommer från uppvärmning, transporter och vårt moderna jordbruk. Resultatet blir en global uppvärmning och en högre medeltemperatur på vår jord. Till följd av detta får vi bland annat stormar, skyfall och torka samt stigande nivåer av havsvattnet. Vi behöver helt enkelt fokusera mer på vårt kretslopp för att få en balans i atmosfären igen.

 

Den svenska stadsodlingshistorian

Under medeltiden var det vanligt med kvartersgårdar där man odlade morötter, ärter, lök, kryddor med mera. På 1800-talet hade man en kolonirörelse som var växande där inspirationen kom söderifrån. Detta var ett perfekt sätt för fattiga och trångbodda att komma ut och få frisk luft. I början av 1900-talet bildade man i Stockholm Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm. Idag har vi Koloniträdgårdförbundet med ca 250 medlemsföreningar samt mer än 26 000 kolonister. Så långt innan det blev populärt med kolonilotter och Urban farming så har detta varit ett vanligt fenomen som funnits för den stadsbebodda som vill ägna sig åt egen odling.